yellow line orange line red line


Nederlandse Beroepsvereniging voor Gestaltleraren (NBG)

Omschrijving

Eťn van de doelstellingen van de vereniging is het bevorderen van de beoefening van de Gestalttherapie en de praktische uitvoering daarvan. De NBG vertegenwoordigt beroepsmatig de Gestalttherapeuten, die zijn aangesloten bij de vereniging. Ook biedt de NBG desgevraagd advies en ondersteuning aan de aangesloten Gestalttherapeuten bij de uitoefening van hun vak, via supervisie- en intervisiemogelijkheden met collega?s en mentoren. De NBG organiseert regelmatig themabijeenkomsten voor leden (en belangstellenden) waar onderwerpen worden besproken die de deskundigheid op het vakgebied vergroten.

De NBG wil haar leden een kans bieden om door middel van creatieve aanpassing een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling in het werken met Gestalt, zonder opgelegde regels van buiten af. Door te blijven werken vanuit het hart, door de ontwikkeling te blijven volgen, zowel in de Gestaltwereld als in de maatschappij, neemt de NBG het standpunt in dat Gestalt groei inhoudt, en vrij groeien alleen kan wanneer jezelf en anderen niet vastlegt in allerlei erkenningen en regelgeving. Er wordt gekozen voor de minder zekere kant van het leren van zichzelf en van de ander, waarbij de Gestalttherapeut de verantwoordelijkheid op zich neemt om zijn/haar werk te kunnen weerleggen en te overleggen met collega?s binnen de NBG en daarbij aanspreekbaar te zijn voor datgene wat hij/zij doet en niet doet. De NBG heeft een meldpunt voor klachten. De NBG houdt een register bij van de Gestalttherapeuten die zich als lid hebben aangesloten bij de vereniging. Zowel de statuten als het register zijn bij het secretariaat van de NBG op te vragen.

NBG

Kortom: de NBG wil bevorderen dat de aangesloten leden in contact blijven met zichzelf en de ander(en) om zich van daaruit te blijven ontwikkelen en door middel van hun Gestalt-houding een bijdrage te leveren aan de groei van het individu en van de samenleving.

Lidmaatschap

De NBG kent 4 verschillende soorten lidmaatschap:

Leden
Register leden
Student leden
Belangstellenden

Heb je vragen over deze 4 soorten lidmaatschap dan kan je een emailtje sturen naar secretaris@nbg-gestalt.nl.

register leden

Leden van de NBG, die het beroep gestalt-leraar (ook: leraar, -adviseur, -trainer, -werker) uitoefenen, hetzij in volledige dagtaak, hetzij in deeltijd, kunnen zich bij het bestuur als zodanig aanmelden.

De aanmelding gaat vergezeld van alle informatie die het lid van belang acht voor een zinvolle inschrijving en voor belendmaking aan buitenstaanders.
Het bestuur kan het lid verzoeken nadere informatie te verschaffen, indien naar zijn oordeel de verstrekte informatie onvolledig of onduidelijk is.

Door de aanmelding geeft het lid te kennen zich te realiseren wat het beroep inhoudt en kan gaan inhouden. De ingeschrevene kan anderen leden van de NBG te allen tijde raadplegen, advies en ondersteuning vragen.

De ingeschrevene verklaart met de aanmelding bereid te zijn tot het voeren van intercollegiaal overleg over de wijze waarop hij/zij het beroep uitoefent, ook wanneer cliŽnten zich tot de NBG wenden over de wijze van beroepsuitoefening door de ingeschrevene. Het bestuur houdt een speciaal bestand van registerleden bij.

De contributie voor 2006/2007 bedraagt ? 70,--.

Wil je meer weten. Stuur een emailtje naar secretaris@nbg-gestalt.nl

Adres & Communicatie

Contactpersoon:

Patrick Schrama

Adres:

Paramaribostraat 45
1058VG Amsterdam
Netherlands

Telefoon:

020 616 5734

Mobiele telefoon:

06 44 660 466

E-mail:

Stuur een e-mail

Website:

www.nbg-gestalt.nl

© Copyright 2001 - 2020 Soulwork - All Rights Reserved