yellow line orange line red line

Yoga: een duizenden jaren oude ervaringsleer uit India

Het bereiken van evenwicht tussen lichaam en geest

De term yoga komt uit het Sanskriet en betekent 'verbinden, verenigen, samenvoegen'. Yoga is een studie van het functioneren van lichaam en geest. Yoga geeft inzicht in het proces van het bereiken van innerlijke vrijheid.

Yoga omvat acht aspecten die tezamen de astanga (achtvoudige) yoga vormen:

- Yama ? sociale, morele en ethische disciplines
- Niyama ? individuele (fysieke en mentale) disciplines
- Asana ? lichaamsoefeningen/-houdingen
- Pranayama ? beheersing van de ademhaling
- Pratyahara ? beheersing en terugtrekken van de zintuigen
- Dharana ? concentratie
- Dhyana ? meditatie
- Samadhi ? zelfrealisatie

Het hoofd is volgens de yogaleer de plaats van kennis, het hart de plaats van devotie, de armen en benen de plaats van het handelen. In yoga worden deze drie ? lichaam, geest en ziel ? met elkaar verbonden zodat ze in overeenstemming en harmonie met elkaar zijn.

Door middel van yoga kan je je mogelijkheden en beperkingen leren herkennen en evenwicht brengen tussen de functies van lichaam en geest. Dat bevordert je lichamelijke gezondheid en zorgt ervoor dat je je geestelijk beter ontplooit. Meestal wordt begonnen met de fysieke beoefening van yoga, het op de juiste wijze uitvoeren van de asana's (lichaamshoudingen). De beoefening van de asana's bevordert je totale gezondheid: De spieren en gewrichten worden versterkt, het lichaam wordt lenig en functioneert goed, er ontstaat een beter evenwicht in het endocriene systeem en het zenuwstelsel. Regelmatige beoefening van de asana's voorkomt botontkalking en biedt bescherming tegen ziekte en stress.

Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden; bewustwording en ontspanning van het lichaam geven daarmee bewustzijn en rust aan de geest.

Traditioneel wordt de yoga verdeeld in zes gebieden, te weten:
- hatha yoga, het pad van de lichaamsbeheersing
- raja yoga, het koninklijke pad
- mantra yoga, het pad van het heilige geluid
- karma yoga, het pad van het handelen
- bhakti yoga, het pad van devotie
- jnana yoga, het pad van wijsheid

Tegenwoordig tref je naast deze traditionele stromingen verscheidene andere richtingen en methoden aan binnen de beoefening van yoga, die elk hun eigen kenmerken hebben. Voorbeelden zijn Iyengar yoga, kundalini yoga en dru yoga.

© Copyright 2001 - 2019 Soulwork - All Rights Reserved