yellow line orange line red line

Sjamanisme

 

De sjamanistische levensvisie


In de sjamanistische levensvisie gaat men er van uit dat alles en iedereen met elkaar verbonden is, dat alles bezield is en dat iedereen toegang heeft tot vele onzichtbare werelden. Sjamanisme maakt gebruik van technieken zoals trancereizen en rituelen. In de andere werelden kan contact gemaakt worden met gidsen en krachtdieren.

Bron: Human-Spirit-Connection 

 

Sjamanistische healing


Sjamanisme (of shamanisme) kent geen dogma's, er is geen organisatie, er zijn geen geloofsartikelen en het is geen godsdienst. Het sjamanisme is een vorm van geestelijke ontwikkeling, die vrij is van vooropgestelde verwachtingen en voorschriften. Het is de individuele zoektocht naar persoonlijke kennis en macht. Deze zoektocht bestaat uit het overbruggen van de denkbeeldige kloof tussen de materiŽle wereld en de wereld van inspiratie.

Een sjamaan gaat direct de confrontatie aan met het Grote Mysterie, en dat grote mysterie is overal; je hoeft niet afgezonderd in de wildernis te leven, het bestaat ook op driehoog achter.
In de westerse wereld is een duidelijk verschil aangebracht tussen de wereld van materie en de wereld van de geest. De mystici en de sjamanen hebben ontdekt dat er geen onderscheid bestaat tussen deze beide vormen, de geestelijke en de materiŽle wereld zijn een en dezelfde. Het zijn beide aspecten van ons bestaan.

Sjamanen zijn zeer praktijkgericht en worden niet gehinderd door vaststaande wereldbeelden en geloofsovertuigingen. Zij hebben sinds de oudheid geŽxperimenteerd met het leven van de geest. Zij gaan uit van wat zij beleven en niet van wat anderen hen vertellen.

Het causale veld
Zij hebben een staat van bewustzijn ontdekt dat een zeer sterke oorzakelijke band heeft met de dagelijkse werkelijkheid. Het veld dat in deze staat waargenomen kan worden is het zogenaamde causale veld (causaal=oorzakelijk). Dit is de laag die het leven onbewust vorm geeft. Alles wat zich in de gewone werkelijkheid manifesteert vindt zijn oorsprong in het causale veld. Vergelijk bijvoorbeeld een dia en de projectie op het doek; de dia is de oorzaak van de voorstelling op het scherm).

Sjamanistische healing is gebaseerd op dit gegeven; een sjamaan kan dit causale veld betreden en er wijzigingen in aanbrengen. De resultaten zullen zich zonder twijfel manifesteren in de alledaagse realiteit.

Verruimd bewustzijn
Als wij bewust willen participeren in dit veld dan is er een verruimde staat van bewustzijn noodzakelijk. Een bewustzijn niet langer beperkt tot lichaam, denken en de onmiddelijke wereld om ons heen.

Normaal is er een uitzonderlijke situatie of een schok nodig om uit de "gewone" werkelijkheid te treden. Sjamanen hebben wegen gevonden om deze staat te bereiken en er bewust in te kunnen handelen. De opgeroepen staat is een trance-achtige toestand warin het bewustzijn zich verruimt. Men is zich niet alleen bewust van deze wereld maar tegelijkertijd ook van een andere werkelijkheid, en men kan daarin handelend optreden.
In deze toestand kan men het leven bewust vorm geven.

Sjamanistische healing
Praktisch gezien begint de healing na een eventueel voorgesprek liggend op een matrasje. De healer zit een stukje bij je vandaag en voert een ritueel uit. Tijdens dit ritueel wordt een zeer helende, krachtige en Liefdevolle energie gegenereerd, waarbinnen de healing plaats kan vinden. De cliŽnt blijft tijdens de behandeling passief. Vaak is men zich tijdens de behandeling bewust van de ingreep en ontstaat er een weldadige rust of een gevoel van vreugde/kracht direct na de behandeling. Soms is men zich niet bewust van de ingreep, maar zal men zich geleidelijk aan beter gaan voelen, zonder dat men precies aan kan geven waarom dat gebeurd.

De cliŽnt ervaart een Shu'em sjamanistische healing vrijwel altijd als een verandering op existentieel niveau. Vaak maakt het een definitief einde aan een lange periode van pijn, angst en onzekerheid. Veelal gaat het gepaard met een diepe herkenning, waardoor er een diep gevoel van persoonlijk geluk en vervulling kan ontstaan.
Binnen deze vorm van healing is het begrijpen van, het bewust verwerken, of het herbeleven van een trauma overbodig. Als een trauma zich op het "soul" niveau hersteld heeft zal het gehele mechanisme zich automatisch aan de nieuwe omstandigheid aanpassen.

Bron: Shu'em shamanic healing Amsterdam http://www.shuemamsterdam.nl

© Copyright 2001 - 2019 Soulwork - All Rights Reserved