yellow line orange line red line

Breng meer leven in je werk!

Of hoe de Sedona methode® je helpt in je loopbaan en werk

Als loopbaancoach heb ik in de loop van 10 jaar vele kandidaten gesproken met uiteenlopende vraagstukken. Bepaalde vraagstukken komen vaker terug bij een loopbaancoach is mijn ervaring. Bijvoorbeeld: 'Ik verveel me in mijn baan, maar weet niet wat ik wel leuk vind', 'Ik ervaar te veel werkdruk, help!', 'Ik heb ambities, maar het lukt me niet om ze waar te maken?, 'Ik wil graag kunstenaar worden, maar verdien ik daar wel mijn geld mee', 'Welke opleidingen en/of beroepen passen bij me', 'Ik ben nu al met mijn 3e opleiding bezig, maar haak steeds af. Wat nu?'

Als loopbaancoach ben ik oorspronkelijk opgeleid om de vragen 'wie ben ik', 'wat kan ik' en 'wat wil ik' te helpen verhelderen voor kandidaten. Gaandeweg merkte ik dat ik niet alleen wilde helpen verhelderen, maar ook helpen ontwikkelen. Meer en meer verdiepte ik me in vele methodieken die bij ontwikkeling bruikbaar zijn. Bijvoorbeeld Creatieve loopbaan ontwikkeling, een methodiek waar ik me in gespecialiseerd heb. Je kunt je hiermee met behulp van visualisaties en beeldmateriaal van je drijfveren bewust worden, en je creatieve oplossingsvermogen inzetten.

The Secret

In 2007 zag ik de film The Secret. Hoewel de film geen nieuws voor me bevatte, raakte de film me. Ik voelde me opnieuw geďnspireerd, maar had tegelijkertijd het gevoel dat er een verdieping nodig was. De uitspraak in de film van Michael Beckwith 'The universe is a feeling universe' maakte indruk op me. Achterin het boek van The Secret vond ik Hale Dwoskin, met een korte beschrijving van zijn boek De Sedona methode® . Ik las: 'Hale Dwoskin, schrijver van de New York Times-bestseller De Sedona methode® , stelt zich ten doel mensen te helpen hun beperkende overtuigingen los te laten, zodat ze hun hartenwensen kunnen realiseren. De Sedona methode® is een unieke en krachtige techniek die je laat zien hoe je beperkende en pijnlijke gevoelens, overtuigingen en attitudes loslaat. Hale onderwijst deze principes als dertig jaar aan bedrijven en individuen overal ter wereld. Zijn website is www.sedona.com.

Ik voelde dat ik op iets belangrijks gestuit was, en ben gaan google-len naar de Sedona methode® . En toevallig kwam er de maand erop een internationale trainer naar Nederland: David Ellzey. Ik ben naar zijn workshop toegegaan, en sindsdien heeft de Sedona methode® me niet meer losgelaten. Ik heb onder meer trainingen gevolgd bij Hale Dowskin zelf, in Sedona, Arizona (US) en volg nu zijn opleiding voor certified coach.

Innerlijk weten

Ik ervaar dat de Sedona methode® een krachtig hulpmiddel is bij het ont-dekken van je innerlijk weten en aansluiten op je levenskracht. Dit diepere, innerlijke weten lijkt mij van onschatbare waarde bij het bepalen van je keuzes in werk en loopbaan. Daar kan geen persoonlijkheidsvragenlijst of test tegenop. Je innerlijk weten is een diepere laag, die we allemaal hebben, alleen is deze vaak overdekt geraakt met overtuigingen, onverwerkte emoties, gedachtenpatronen en houdingen. En onbewuste, met elkaar in conflict zijnde wensen en belangen. Hoe meer laagjes je loslaat, hoe meer je (weer) in contact komt met je innerlijk weten. Het is er altijd, alleen voelt het soms onbereikbaar. En dat meer levenskracht belangrijk is - en ik heb aan den lijve ondervonden dat de methode op dat vlak helpt - daar is geen twijfel over.

Met de Sedona methode® kun je alles loslaten wat je beperkt en bijvoorbeeld tegenpolen in elkaar oplossen. In het begin gaat dat loslaten subtiel en via loslaat-vragen, later wordt het een tweede natuur, zo gewoon als ademhalen.

Hoe past de Sedona methode® in een Creatief loopbaantraject?

In een Creatief loopbaantraject 'Hoe breng ik leven in mijn werk?' doorloop je in 2-3 maanden een aantal fasen. Je begint met in kaart brengen waar je nu staat en waar je graag naar toe wilt. Je leert te focussen op waar je graag naar toe wilt, en de aantrekkingskracht hiervan te ontdekken. Met allerlei creatieve oefeningen exploreer je wat je tegenhoudt om je wensen waar te maken en wat je helpt om ze wel waar te maken. Je laat je kernervaringen de revue passeren. Je exploreert wat jouw rode draden zijn, en wat je goudader is. Kernkwaliteiten, waarden en loopbaanankers completeren je exploratie. Je onderzoekt de beroepenwereld en wat daarvan je aanspreekt en bij je past. Met de creatieve oefeningen spreek je je enthousiasme in werk aan. Je doorloopt de 6 niveau's in een beroep, van beroepsomgeving tot en met missie, waardoor je de niveau's met elkaar leert integreren en je de 'missing links' in kunt vullen. Je maakt een mindmap met actie-stappen om je doel te bereiken.

Alle stappen in het bovenstaande traject krijgen verdieping als de Sedona methode® als onderdeel van de stap gebruikt wordt. Met behulp van loslaat-vragen wordt elk onderdeel helder en tegelijkertijd oefent de deelnemer het aanspreken van haar innerlijk weten en lossen beperkingen op. Hierdoor wordt ook de actiebereidheid groter. De levenskracht van de deelnemer neemt toe. Ofwel: er komt meer leven in haar werk! Dit alles heeft een positief effect op het zelfvertrouwen van de deelnemer.

De Sedona methode® werkt met het stellen van specifieke loslaat-vragen, nadat de deelnemer focust op het voorliggende thema. Bijvoorbeeld:
1. Kun je jezelf toestaan om alle beelden, gewaarwordingen, gedachten, gevoelens welkom te heten die er zijn [terwijl je focust op het thema]?
2. Kun je elke wens om dit te veranderen, dit weg te duwen of vast te houden, welkom heten?
3. Kun je jezelf vragen: ben ik dit of heb ik dit?
Deze drie vragen worden herhaald totdat de kandidaat zich rustig, ruim en/of blij voelt, meestal zo'n 5-7 keer. De deelnemer kan de vragen ook aan zichzelf stellen.

Meer voorbeelden van loslaat-vragen zijn te vinden in het boek De Sedona Methode van Hale Dwoskin en op zijn website: www.sedona.com.

Het toepassen van de Sedona methode® is als het ware een opschoning van elk van de thema's die aan de orde komen in een traject. De deelnemer leert onverwerkte, beperkende emoties, patronen en houdingen los te laten. En aangezien in een loopbaantraject vaak sleutelthema's aan bod komen, is dat natuurlijk heel waardevol. Het innerlijk weten en de eigen levenskracht worden zoals aangegeven steeds aangesproken, en de kandidaat krijgt helder wat zij echt vindt en wil.

Een Creatief loopbaantraject is één voorbeeld van een traject waarbij de Sedona methode® goed past. In feite kunnen de loslaat-vragen overal toegepast worden waarbij het van belang is om onverwerkte en/of ongewenste emoties, die in de weg zitten en het innerlijk weten en de levenskracht belemmeren, los te laten.

Dit artikel is geschreven door Clarie van de Langenberg, met Loopbaan Energie te IJsselstein (Ut) werkzaam als Creatief loopbaan coach en Sedona methode® level II coach. Haar website is www.loopbaan-energie.nl en zij kan bereikt worden via e-mail clarie@loopbaan-energie.nl
of mobiel 06 - 21 976 882.

Copyright ©2009 - Sedona Training Associates

© Copyright 2001 - 2020 Soulwork - All Rights Reserved