yellow line orange line red line

Inzicht door het spelen van drama?s

Introductie

Psychodrama is een psychologische benadering waarvan J.L. Moreno (1889 - 1974) de grondlegger is. Moreno was een psychiater met een brede visie. Zijn blik reikte verder dan de bestaande filosofieŽn. Hij ontwikkelde verschillende psychotherapeutische methoden en vormen van sociologisch onderzoek en training.

Moreno geloofde in de capaciteit van ieder mens om creatief en spontaan te zijn. Spontaniteit definieerde hij als een adequaat antwoord op een nieuwe situatie of een nieuw antwoord op een oude situatie. Hij was van mening dat veranderingsprocessen zich niet achter een bureau moeten afspelen, maar in het leven zelf moeten worden geplaatst.

Psychodrama is een actief groepsproces waarin door een directe, intensieve aanpak processen op gang worden gebracht. Door middel van het spelen van drama's worden problemen uitgewerkt. Alle deelnemers van de groep zijn tijdens het uitspelen van de drama's intensief betrokken bij zichzelf, als hoofdpersoon of als tegenspeler. In beide gevallen komt de cursist zichzelf tegen, beleeft hij/zij zichzelf en wordt verrast door wat er zich in hem/haar afspeelt.

Het gaat hier niet om het spelen van bestaande drama's of stukken, maar de deelnemers leveren zelf de thema's en concrete spelsituaties. Alle belemmeringen en blokkades worden door de deelnemers zelf ingebracht en vervolgens uitgespeeld.


Psychodrama en groepsprocessen

Moreno heeft al vanaf 1930 als een van de eersten onderzoek gedaan naar het functioneren van groepen. Zijn inzichten en de daaruit voortkomende methodieken heeft hij uitgewerkt in de sociometrie en sociodrama. Psychodrama komt voort uit en is ingebed in het groepsproces. Sindsdien zijn er vele theorieŽn en methodieken ontwikkeld voor het werken met groepen.

Steeds meer wordt onderkend dat ook in taakgerichte groepen, in onderwijs, in teams etc. het onderliggende groepsproces een bepalende en ook functionele factor is. Het kunnen inspelen op het groepsproces zorgt voor een groter rendement op taakniveau en meer creativiteit en plezier in het samenwerken.

© Copyright 2001 - 2020 Soulwork - All Rights Reserved