yellow line orange line red line

In NLP creŽren overtuigingen je werkelijkheid

Het wereldmodel bestaat uit een groot aantal neuro-linguÔstische kaarten die we hebben gevormd op basis van onze eigen perceptuele filters en persoonlijke geschiedenis. Het is een verzameling mentale strategieŽn die bepaalt wat we waarnemen. De kern van die strategieŽn wordt gevormd door overtuigingen.

Het wereldmodel vormt waarnemingsfilters die uit alle informatie datgene filteren wat het de moeite waard vindt. De kern van het wereldmodel wordt gevormd door een verzameling overtuigingen ten aanzien van de werkelijkheid. Die overtuigingen zijn het resultaat van generalisaties van eerdere indrukken. Een hele hoop eerdere indrukken worden op een hoop gegooid en de gemene deler er uitgehaald. Zonder die generalisaties over onze ervaring zouden we niet in de wereld kunnen functioneren.

Het interessante nu is dat de waarnemingfilters uit alle informatie steeds datgene selecteren dat een bewijs vormt voor de generalisaties.

Er zijn drie manieren waarop het brein de informatie die van buiten komt bewerkt, zodanig dat de overtuigingen ten aanzien van de werkelijkheid ongewijzigd kunnen blijven. Deze worden de algemene modelleringprincipes genoemd en zijn generalisatie, weglating en vervorming.

Enerzijds bepaalt datgene wat we waarnemen hoe het wereldmodel eruit ziet, anderzijds bepaalt het wereldmodel wat we waarnemen, welke selectie we maken uit alle mogelijke indrukken. Dat betekent dat de waarnemingsfilters ook de verdere ontwikkeling van het wereldmodel bepalen. We kunnen immers niet waarnemen wat we buitensluiten, en wat we niet waarnemen kan onze overtuigingen niet beÔnvloeden.

De kaart die we ons van de wereld hebben gevormd heeft de neiging zichzelf te bestendigen. Het wereldmodel zoekt in de wereld om zich heen steeds bewijzen voor de geldigheid van zijn eigen overtuigingen.


Gerelateerde artikelen

- Je gedachten en gedrag sturen met NLP
- Het wereldmodel (model of the world)
- In NLP bepalen filters wat je waarneemt

© Copyright 2001 - 2019 Soulwork - All Rights Reserved