yellow line orange line red line

Je gedachten en gedrag sturen met NLP

Introductie

Sinds de introductie van NLP (Neuro-LinguÔstisch programmeren) in de jaren zeventig heeft ze een vaste plek verworven in de wereld van training, coaching en therapie. De populariteit is te danken aan de verrassende effecten ervan. NLP is kort gezegd een communicatiemodel, een model om nieuw gedrag te leren en een houding tegenover het leven.

NLP laat zien hoe leren en ervaring tot stand komen in de hersenen. Het verkent de relatie tussen wat we denken (neuro-), wat we communiceren (linguÔstisch) en hoe we ons gedragen (programmeren). Je kunt het daarom zien als een soort gebruikershandleiding voor ons brein.

Hoewel NLP stevig is verankerd is de psychologie, is het vooral een praktisch middel. Wat NLP heeft toegevoegd aan de bestaande psychologische theorieŽn is de hoe-vraag. Een NLP-er is geÔnteresseerd in hoe iemand in een bepaalde context tot een bepaald gedrag is gekomen. Als je het antwoord daarop weet, ben je in staat een ander gedrag of een andere respons te kiezen.


Voor wie is NLP?

NLP heeft zijn nut bewezen in tal van situaties en voor tal van beroepsgroepen. Zo wordt het onder meer gebruikt in het bedrijfsleven, door therapeuten en medici, in het onderwijs en door acteurs en atleten. Omdat de methode inhoudsneutraal is, is de toepassing ervan in principe niet aan grenzen gebonden.

Natuurlijk kun je het ook voor jezelf leren gebruiken. Door het toepassen van de NLP-principes krijg je meer inzicht in je onbewuste patronen en kun je verouderde denkbeelden leren loslaten. Het resultaat daarvan is meer keuzevrijheid en dat leidt weer tot een gevoel van rust. Je bereikt gemakkelijker wat je wilt en je wordt gelukkiger. Zo kom je steeds dichter bij wie je werkelijk wilt zijn.


Theoretische achtergrond

NLP bestudeert de band tussen hersenen en taal. Neurologische processen in de hersenen zijn gebaseerd op ervaringen door input van de vijf zintuigen. We gebruiken vervolgens taal om deze ervaringen te ordenen en een eigen model van de werkelijkheid te creŽren. De manieren waarop we ons gedragen zijn gebaseerd op neurologische en verbale patronen.

Belangrijk daarbij is dat we door middel van taal in ons brein een model van de wereld - het zgn. wereldmodel - buiten ons creŽren. Door gebeurtenissen in ons leven heeft ieder zijn eigen unieke 'kaart' van de werkelijkheid en dat verklaart waarom iedereen op zijn eigen wijze op een situatie reageert. Interacties met de wereld en anderen zijn niet zozeer reacties op wat van buiten komt, maar op ons eigen beeld van de werkelijkheid. Indien we nu gaan leren deze processen te beÔnvloeden en bewust te sturen, zijn we onszelf aan het programmeren.

Succesvol programmeren leidt ertoe dat je steeds meer reageert op de werkelijkheid zoals die is en niet op het beeld dat je ervan in je hoofd had gevormd. NLP verschaft inzicht in ons denken, voelen en handelen en maakt het mogelijk daarin gewenste veranderingen aan te brengen.

Het doel van therapie is verandering van gedrag, niet zozeer inzicht. Inzicht kan gebruikt worden als een stuk gereedschap, als het nut heeft. Heel kenmerkend voor NLP is het benadrukken van het nut en van het stellen van specifieke, meetbare doelen. Zo zal een NLP-therapeut niet aan je vragen, wat is je probleem? maar eerder: Wat wil je bereiken? In vergelijking met andere therapievormen, en zeker met de klassieke psychoanalyse, is NLP een kortdurende interventiemethode.


Ontstaan van NLP

Richard Bandler en John Grinder, een hypnotherapeut en een taalkundige, hebben in de jaren zeventig van de vorige eeuw een aantal succesvolle psychotherapeuten bestudeerd. In hun boek The Structure of Magic (1975) beschrijven ze een aantal specifieke taalpatronen die door iedereen te leren zijn. Toepassing ervan leidde ertoe dat je, niet gehinderd door enige voorkennis, in een therapeutische situatie verrassende resultaten kon bereiken.

Aan deze basis van NLP zijn naderhand tal van technieken toegevoegd die met elkaar gemeen hebben dat ze gericht zijn op het zo nauwkeurig mogelijk waarnemen van de concrete werkelijkheid. Andere belangrijke figuren die een bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van NLP zijn Gregory Bateson, Robert Dilts, Tad James en Michael Hall.

In het Nederlandse taalgebied zijn Paul Liekens, Eric Schneider en Jaap Hollander bekende namen. Overigens is er nog geen eind gekomen aan de ontwikkeling van NLP en worden er nog steeds nieuwe toepassingen en technieken gevonden.


Gerelateerde artikelen

- Het wereldmodel (model of the world)
- In NLP bepalen filters wat je waarneemt
- In NLP creŽren overtuigingen je werkelijkheid

© Copyright 2001 - 2020 Soulwork - All Rights Reserved