yellow line orange line red line

Klankschalen

 

Tibetaanse en Nepalese klankschalen


Tibetaanse en Nepalese klankschalen zijn rituele voorwerpen die een fascinerende werking op de mens hebben. De tonen die deze schalen voortbrengen, behoren tot een buitengewoon mooi en zuiver klankspectrum. Ze openbaren wetmatigheden, waaruit de hele natuur is opgebouwd. Door deze te plaatsen op een uit balans zijnd lichaamsdeel en ze vervolgens in trilling te brengen, kunnen ze een harmoniserende en genezende werking hebben.

Bron: Omni-abc http://www.nopapers.nl/wat/omni-abc/k/klankschalen.html

 

Klankmassage-therapie

Erik Karsemeijer


Klankmassage-therapie is een door Peter Hess ontwikkelde methode om de trillingen van Klankschalen en Gongs op het lichaam over te dragen. Hierbij worden harmonise-ring en diepte-ontspanning bewerkstelligd, zodat spierspanningen en energieblokka-des opgelost kunnen worden.

De theorie hierachter is dat elke cel een eigen frequentie heeft, die wanneer er ziekte of disharmonie optreedt lager van trilling wordt. Door de multi-harmonieuze trillingen van de klankschalen kunnen de zieke cellen weer regenereren waardoor lichaam en geest opnieuw in balans worden gebracht. Het is een zeer effectie-ve methode gebleken, speciaal voor chronische, als therapieresistent benoem-de aandoeningen en pijnklachten.
Klankmassage is echter in de eerste plaats een verinnerlijkingsproces, het uitnodigend in-luisteren naar wat het menselijk
"instrument" nodig heeft om goed ge-stemd te zijn. Daarnaast is het een me-thode die zijn toepassing vindt binnen het psychotherapeutische bereik.

Klankmassage is een autonome gezond-heidstechniek die ook toegepast kan worden in combinatie met medicijnen en andere vormen van medisch handelen.


Oorzaken van disharmonie

Overspanning, overgevoeligheid, presta-tiedruk zijn allemaal gevolgen van onze tijd. Deze overbelasting of disharmonie zet zich in het lichaam vast, vooral langs onze wervelkolom en de onderrug, maar ook in schouders, nek, ledematen en gewrichten.
Mentale en emotionele stress zijn o.a.: angst voor de toekomst, financiŽle zorgen, concurrentie op het werk, verstoorde partner-, familie- en gezinsrelaties.
Soms ervaren we plotselinge, heftige emoties, zoals bv. boosheid en shock,
of ondergaan we mildere, maar langer durende vormen van mentale spanning, zoals bezorgdheid, depressie, verdriet, wrok, enz. De gevolgen van emotionele en mentale stress worden vaak merkbaar als psychosomatische aandoening:
maag- en buikklachten, migraine, hoofd-pijnen, hoge bloeddruk, hyperventilatie, menstruatie problemen, zenuwpijnen, zwaarlijvigheid, ontstekingen, eczeem.

Wanneer we onderhevig zijn aan dishar-monie, kunnen we ons ook heel gespannen en vermoeid voelen. Dan ontbreekt het ons aan levensenergie en enthousiasme. Emotionele instabiliteit, slapeloosheid, ademhalingsproblemen en verstoring van de stofwisseling en spijsvertering kunnen het gevolg zijn.

Wanneer onbalans blijft voortbestaan zal het immuunsysteem verzwakken en raken we steeds verder verwijderd van de optimale staat van gezondheid.
De mens is een complex wezen en van veel wat zich binnen onszelf afspeelt, weten we nog zo weinig af. We worden vaak geleid door onbewuste drijfveren, sterke gevoelens, irrationele processen.
In die situaties hebben we minder controle over onszelf dan we zouden willen, wat kan leiden tot conflicten, demotivatie en burnout. Daarom is ontspanning, even-wicht en herstel levensnoodzaak gewor-den; om weer het eigen ?midden? te vinden, en in harmonie te komen.
Als we bereid zijn ons ?luisterend oor? naar binnen te richten, kunnen we vernemen wat de balans tussen hoofd en hart ver-stoorde, en daardoor leren ons ware Zelf te her-ontdekken.

Klankmassage houdt zich niet bezig met het stellen van diagnoses en/of het behan-delen van puur somatische ziekten.


De behandeling

Na een korte anamnese (gesprek) kunnen we direct overgaan tot behandelen.
De therapeut maakt gebruik van de als Tibetaans bekent staande klankschalen.
Deze worden rond en op het geklede lichaam zacht aangeslagen, zodat zij op een natuurlijke manier de structuur van vitale lichaamsdelen los trillen.
Door de multi-harmonische klanken wordt deze ook weer geometrisch gevormd en geordend. Omdat ons lichaam voor 80% uit vocht bestaat en zuivere klank zich heel soepel door weefsel- en celstructuur beweegt, spreken we ook wel van een "Klankbad". Zo neem je de klanken niet alleen via je oren, maar met alle cellen van het lichaam in je op.
De therapeut zal nu de klankschalen op strategische plekken van het lichaam plaatsen en door bewegingen in het aura-lichaam de energiebalans herstellen.
Dit wordt veelal als heel aangenaam ervaren maar kan ook emoties losmaken.

Na de behandeling is er tijd voor een nagesprek, om datgene wat is aangeraakt te verwoorden.
Wanneer de cliŽnt al een langere tijd uit balans of ?ontstemd? is - mogelijk al jaren - zijn meerdere behandelingen nodig om de spanningen of afweer in de verschillen-de lagen van onze lichaam en geest vrij te maken en bewust te worden.

Daarop kan mogelijk nieuw gedrag worden aan geleerd. In dat geval spreken we dan van Klankmassage-Therapie.

Bron: Praktijkbrochure - Instituut KlankKleur http://www.klankkleur.nl

© Copyright 2001 - 2019 Soulwork - All Rights Reserved