yellow line orange line red line

Hypnotherapie

 

Hypnotherapie - een veranderde bewustzijnstoestand


(hypnos = slaap) is het teweegbrengen van een toestand van kunstmatige slaap door psychische middelen, met als kenmerk een sterk verhoogde ontvankelijkheid voor suggesties.

Het definiŽren van hynose als een slaaptoestand is niet geheel juist. Het is eerder een toestand tussen slapen en waken in. Het is een veranderde bewustzijnstoestand, waarbij de meningen verschillen of er sprake is van een verlaagd of van een verhoogd bewustzijn. De suggesties van de hypnotiseur worden direct aan het onderbewustzijn doorgegeven. In het onderbewustzijn ligt het grootste deel van het geheugen opgeslagen en verder allerlei eigenschappen, neigingen en capaciteiten die normaal niet naar buiten komen.

Door middel van hypnose kan men putten uit deze bron. De taak van de hypnotiseur is het toepassen van technieken om de cliŽnt te helpen zichzelf onder hypnose te brengen. Elke hypnose is in feite een zelfhypnose. De hypnotiseur wijst slechts de weg; dit doet hij met behulp van zijn stem.

Bron: Omni-abc http://www.nopapers.nl/wat/omni-abc/h/hypnose.html

 

Spirituele regressie

Ilja van de Griend


In een spirituele regressie maak je vanuit een diepe trance verbinding met je ziel, dat deel van jezelf dat blijft bestaan door levens heen. Het deel van je dat "weet". Weet wat de reden is van je bestaan, wat je levensplan en uitdagingen voor dit leven zijn. Waarom bepaalde personen in je leven zijn. En waartoe bepaalde ervaringen dienen.
Aan de hand van gerichte vragen exploreer je in een spirituele regressie dit deel van jezelf. Je raakt hierdoor meer afgestemd op jezelf, je wordt je eigen kompas.

Het fenomeen spirituele regressie is een nieuwe ontwikkeling binnen de regressie- en reÔncarnatietherapie.
De methodiek komt uit Amerika. De grondlegger, hypnotherapeut Dr. Michael Newton, heeft meer dan 30 jaar onderzoek gedaan onder ruim 7000 cliŽnten naar hun ervaringen als ziel in de periode tussen fysieke incarnaties. De informatie die uit alle regressies naar voren komt is zeer consistent, ongeacht verschillen in achtergrond, religieuze overtuigingen, cultuur of ras.

Bron: Ilja van de Griend http://www.truecolor.nl

© Copyright 2001 - 2020 Soulwork - All Rights Reserved