yellow line orange line red line

Haptonomie

 

Haptonomie - de leer van de tast en het gevoel


Ontstaan uit de Griekse woorden hapsis (tast/gevoel/tact) en nomos (wet/regel/norm) is haptonomie een op de psychologie van de mens gebaseerde vorm van lichaamswerk en betekent letterlijk 'De leer van de tast en het gevoel'. Uitgangspunt is dat de mens alleen dan optimaal kan functioneren als er een evenwicht bestaat tussen gevoelsleven en de meer rationele aspecten van mens-zijn. De haptonomie is een eigentijdse ontwikkeling binnen de menswetenschappen en is een concrete wetenschap die stoelt op karakteristieke en evidente menselijke ontmoetings- en contactmogelijkheden. Aanrakingsleer wordt het ook genoemd.

De haptonomie is ontstaan op basis van de ervaring dat een affectieve aanraking een helende werking heeft. Een affectieve aanraking heeft een ontmoetend karakter. Dus niets moet. Je nadert de ander op basis van je tastzintuig. Hetgeen betekent dat je doorlopend luistert naar alle signalen en je blijft openstellen, om te voelen en te ervaren wat er op dat moment passend is binnen die ontmoeting. De aandacht voor wat jij voelt en ervaart geeft stapje voor stapje een bewustzijnsverruiming van wie je bent, je zijnskracht. Je zijnskracht die enerzijds staat voor alle mogelijkheden die je in je hebt, maar anderzijds ook ieder moment de begrenzing binnen die mogelijkheden aangeeft. Een voldoende gerespecteerde zijnskracht geeft basisveiligheid en zelfvertrouwen.

Bron: Omni-abc http://www.nopapers.nl/wat/omni-abc/h/haptonomie.html

© Copyright 2001 - 2020 Soulwork - All Rights Reserved