yellow line orange line red line

Gevoelstherapie - een manier om de kern van je problemen effectief aan te pakken

Gevoelstherapie werkt op mentaal, fysiek en spiritueel vlak aan genezing.

Gevoelstherapie is een doeltreffende manier om te veranderen en is erop gericht de werkelijke, diepe oorzaak van je huidige problemen op te sporen en alsnog naar buiten te brengen, waardoor 'genezing' ontstaat. Het is een snelle en doeltreffende manier om te transformeren, waardoor ruimte ontstaat voor nieuwe 'schone' inzichten in het heden. De 'genezing' vindt plaats op zowel het mentale, fysieke als het spirituele vlak en is van blijvende aard.

Gevoelstherapie is ontwikkeld door Anne Veldman op basis van Speyertherapie. Alle gevoelstherapeuten zijn door Anne Veldman opgeleid. Zij werken op eenzelfde wijze en volgens eenzelfde programma. Omdat door Gevoelstherapie de oorzaak van een probleem (soms geleidelijk) verdwijnt hoeven we niet ons best te doen met het probleem te leren leven. De energie die we daardoor overhouden kan worden gebruikt voor constructie in plaats van destructie. Je geluksbeleving wordt groter, de dingen 'lukken' beter. Bang zijn behoort tot het verleden. Je ontdekt dat je inderdaad - om de door Nelson Mandela uitgesproken woorden van Marianne Williamson te gebruiken - 'briljant, prachtig, talentvol en fantastisch bent', op een bruikbare manier.

Meestal is het een proces van jaren om te kunnen besluiten dat de tijd rijp is om in therapie te gaan. Jaren waarin je je steeds vaker niet goed voelt en steeds wanhopiger wordt, omdat je je leefpatroon wel wlt veranderen maar het niet kan. Je ongenoegen en moedeloosheid worden steeds groter. Eigenlijk een ideale situatie om in jezelf te investeren en te veranderen.

Teamwork

Verandering door Gevoelstherapie komt vooral tot stand door motivatie, geloof, vertrouwen, medewerking, opoffering, respect en de behoefte te veranderen. Jij noch je therapeut kunnen verandering teweeg brengen zonder hulp van de ander.

Eerste kennismaking

Wanneer je besluit dat je een Gevoelstherapie wilt doen, wordt een afspraak voor een eerste kennismaking gemaakt. In dit (vrijblijvende) analyserende gesprek wordt een inventarisatie gemaakt van de waar het bij jou in de kern om gaat. Aan de hand van dit gesprek kan vrij nauwkeurig bepaald worden of Gevoelstherapie geschikt is voor jou en welk resultaat je ervan mag verwachten. Je krijgt direct en concreet advies.

Tien sessies in twee weken

Het programma bestaat uit tien sessies in een periode van twee weken (in totaal 20 tot 25 uur) wat nodig is om door de totale problematiek heen te werken. Door de sessies op tien achtereenvolgende werkdagen elke dag op een zelfde tijdstip te geven wordt gebruik gemaakt van een natuurlijk 24-uursritme. De eerste sessie is altijd op maandag en de bijeenkomsten duren gemiddeld twee uur per dag. Elke dag heeft zijn eigen programma, waarin jouw belevingen en gevoelens centraal staan. Na een gesprek volgt de eigenlijke sessie. Aan het eind van elke bijeenkomst krijg je een klein beetje huiswerk mee.

Sommige mensen denken dat het onmogelijk is om in deze relatief korte tijd zoveel te bereiken. Toch kan het, doordat steeds alleen de kern van de problemen wordt opgezocht en behandeld en niet alles wat eruit is voortgekomen. Deze kern kan nooit groot zijn als je kijkt met je ogen van nu, je was immers klein toen.

De sessies

Hoe verloopt een sessie? Je ligt op een bedbank met je schoenen uit; je krijgt een blinddoekje voor je ogen. Dit is het enige 'hulpmiddel' dat wordt gebruikt en voorkomt dat je wordt afgeleid van buitenaf. Het bevordert in sterke mate het 'kijken' naar binnen. 's Nachts, als het donker is, pieker je immers ook veel makkelijker en we maken dankbaar gebruik van deze makkelijke 'nachtstroom'. Na een eenvoudige ontspanningsoefening die je je langzamerhand eigen maakt, helpt een geleide fantasie je terug te gaan naar je vroegste kinderjaren en je voorgeboortelijke tijd. Langzamerhand zullen oude beelden terugkomen in je herinnering, vergezeld van de bijbehorende gevoelens die nu eindelijk geuit mogen worden.

Vooraf komt vaak de opmerking 'ja maar ik herinner me niets meer van vroeger?'. Meestal betekent het ontbreken van herinneringen dat je onbewust liever geen herinneringen aan vroeger meer hbt. Voor het slagen van de therapie is het echter niet van belang; alle herinneringen, alles wat je gevoeld, gezien, gehoord, geroken, kortom beleefd hebt, ligt opgeslagen in je hersenen, in computertaal je 'bestand'. Juist met gevoelstherapie is het mogelijk om in een kort tijdsbestek de oude gevoelens en ervaringen weer op te roepen en te beleven. Dit steeds weer 'her'beleven is nodig om los te kunnen komen van de oude pijnlijke ervaring die nog steeds invloed heeft op je leven van vandaag.

Doel

Het doel van de therapie is het op een gevoelsmatige manier contact maken met de oorzaak van je problemen. Je ontdekt je blokkades, je doorleeft ze en heft ze op door je te uiten. Je eigen energie die zoveel jaren heeft vastgezeten kan eindelijk naar buiten komen. Vaak geeft de bewustwording van een oorzaak direct al een verandering in je levenshouding, soms duurt het wat langer.

De eerste week

De eerste vijf dagen van de therapie dienen voor het vinden, losweken, bewustmaken en herbeleven van de negatieve ervaringen waaruit je onbehulpzame levensovertuigingen afkomstig zijn. Alle positieve en negatieve gevoelens die je bezig houden, passeren de revue. Het zijn heel intensieve uren. Je leert je ook ontspannen, naar je gevoel te luisteren, er woorden aan te geven en die naar buiten te brengen. Ook leer je om je 'denken' - dat je van je 'voelen' afhoudt - uit te schakelen. Er vindt een actieve training van vaardigheden plaats.
Naarmate de therapie vordert worden de belevingen intenser. Alle oude ongenoegens en spanningen worden actief naar buiten gewerkt ofwel ontladen, wat de uiteindelijke heling bewerkstelligt. Het gevoel van opluchting en bevrijding is groot. Je voelt je terugkomen bij jezelf.

De tweede week

De vijf dagen van de tweede week dienen voor uitdieping van en het definitief afrekenen met de negatieve, verkeerd geprogrammeerde gevoelens. Het zijn pittige dagen waarin heel actief en precies gewerkt moet worden. Op de laatste dag wordt je partner (als je die hebt) uitgenodigd voor het gesprek. Er wordt besproken wat er allemaal gebeurd is, wat jouw 'rode draad' in je leven geweest is en hoe de komende tijd er ? ook voor je partner ? uit gaat zien.

Reactiegolf

De reactiegolf na de therapie duurt gemiddeld twaalf tot veertien weken. Alles wat uit het onderbewustzijn is losgekomen moet verwerkt worden; een nieuw evenwicht vormt zich op natuurlijke wijze. In deze weken en maanden wordt regelmatig contact gehouden met je, in het begin frequent, erna naar behoefte. Op 6, 9 en 12 maanden na de behandeling kom je terug voor 'controle'. Na een jaar kan het nog nodig blijken een paar therapeutische puntjes op de i te zetten. Zo'n 'nabehandeling' of 'verdieping' duurt meestal 3 of 4 dagen.

Oppassen met alcohol

Tijdens de therapie en de eerste drie maanden erna, krijgt je enkele eenvoudige opdrachten te doen. Omdat Gevoelstherapie een natuurgeneesmethode is en we je volle herinneringsvermogen en capaciteiten nodig hebben is het erg belangrijk dat je tijdens de periode dat je Gevoelstherapie ondergaat geen alcohol gebruikt. Het heeft een negatief effect op de werking van de therapie. Ook tijdens het herstelproces erna is het van belang zo min mogelijk alcohol te gebruiken.

Meer weten?

Wil je meer weten over gevoelstherapie? Anne Veldman, zelf opgeleid door Dr. Simon Speyer en de bedenker van Gevoelstherapie, schreef het boek De verandering. Het boek vertelt op een makkelijke en inzichtelijke manier hoe voor een ieder de 'Wet van de Programmering' werkt, en laat je zien hoe je je problemen kunt ontdekken en oplossen. Het boek is te bestellen via de website van de beroepsvereniging van Gevoelstherapie en is onlangs ook verschenen in het Engels, onder de naam ?The Change?.

Copyright 2001 - 2020 Soulwork - All Rights Reserved