yellow line orange line red line

Eenheid ervaren met diksha

Neurobiologische veranderingen door energieoverdracht

Introductie

Diksha (Eng: deeksha) of Oneness Blessing is een overdracht van spirituele energie die bijdraagt aan het ervaren van eenheidsbewustzijn of verlichting. Als die verandering compleet is, zijn de zintuigen bevrijd van de voortdurende verstoringen van de geest en ervaar je steeds meer en steeds dieper een aanhoudend aanwezig zijn in de wereld.

Normaal is het onmogelijk objectief waar te nemen, omdat alles wat we waarnemen gekleurd is door eerder ervaringen. Wanneer nu dankzij diksha energie de zintuigen niet langer worden vertroebeld door de interpretaties van onze geest, treedt een natuurlijke helderheid op in je perceptie die gepaard gaat met gevoelens van vreugde, innerlijke rust en het gevoel verbonden te zijn met de in alles aanwezige eenheid.


Diksha energieoverdracht

Diksha lijkt qua vorm op andere vormen van energiewerk, zoals reiki. Maar volgens de beoefenaars is er een wezenlijk verschil. De spirituele energie die via de diksha gever wordt overgedragen op de ontvanger heeft neurobiologische veranderingen tot gevolg, met name in de pariŽtale en frontale kwabben van de neo-cortex. Volgens de beoefenaren van diksha heeft datgene wat we verlichting noemen uiteindelijk een fysiologische basis en is het gevolg van nieuwe neurale verbindingen in de hersenen.

De diksha wordt overgedragen door iemand die daarvoor in India een training heeft gevolgd van 21 dagen aan de Oneness University. Wil je diksha ervaren, in heel Nederland vinden regelmatig groepsbijeenkomsten plaats. Je kunt ook een individuele sessie nemen.

Meestal wordt tijdens de diksha een hand op de kruin van de ontvanger gelegd. Wat je ervaart wisselt van persoon tot persoon en varieert van sterke tot zeer subtiele trillingen, suizingen, schokken etcetera. Het komt ook voor dat het effect van de diksha pas een tijdje na de behandeling optreedt. Volgens de beoefenaars wordt bij elke behandeling het natuurlijke proces dat uiteindelijk zal leiden naar verlichting spontaan in gang gezet en versterkt.

Diksha is niet gekoppeld aan enige vorm van religie of een bepaald spiritueel pad. Iedereen ?van welke overtuiging ook of zonder overtuiging- kan er naar believen gebruik maken ten behoeve van zijn of haar eigen ontwikkeling.


Achtergrond

Diksha werd ontwikkeld door Amma en Bhagavan, een echtpaar uit Zuid-India dat staat achter de oprichting van de Golden Age foundation en de Oneness University. Al heel veel westerlingen, waaronder tal van beroemdheden, vonden hun weg naar de Gouden Stad om er mee te doen aan een van de trainingen.

De diksha overdracht staat in dienst van de wereldwijde transformatie naar een nieuw tijdperk. Het magische jaartal is 2012, niet toevallig ook het einde van de Maya kalender. Amma en Bhagavan hebben zich tot doel gesteld tot die tijd 64 duizend mensen een permanente staat van verlichting te laten bereiken.

Bijzonder indrukwekkend is de in aanbouw zijnde Shakti Shtala of Oneness Temple, een gigantisch wit marmeren gebouw dat in dienst zal staan van verlichte mensen uit verschillende tradities van over de hele wereld.

© Copyright 2001 - 2019 Soulwork - All Rights Reserved