yellow line orange line red line

Aura's

 

Een aura is een veld om levende organismen


Een Aura is het magnetische veld dat alle materiŽle, levende dingen omringt. Dit veld dient als een thermische afscherming. Hier wordt bijvoorbeeld warmte vastgehouden en bovendien heeft het een beschermende functie voor onder andere ons fysieke lichaam. Het zal uitdijen of inkrimpen, wanneer onze omgeving verandert in gunstige of ongunstige zin. Wanneer dit veld wordt bedreigd of geÔnfiltreerd, zal ons instinct ons daarvoor waarschuwen. Al onze gewaarwordingen en gevoelens worden via uiterst kleine elektrische impulsen door ons zenuwstelsel naar de hersenen overgebracht, waar deze worden omgezet in signalen en beelden, die daarop dan op adequate wijze reageren.

We kunnen echter ook nog op een andere manier waarnemen, en wel via het gebied van de intuÔtie, van het ruimtelijk denken of creatieve denken, gewaarwordingen die uitgaan boven het fysieke niveau. Er bestaat nog een bewustzijnsgebied van de psyche, dat wel eens het astrale gebied wordt genoemd, ofschoon dit de buitenzintuigelijke toevoeging van ons hogere of andere zelf niet echt omschrijft, want dit is het vierdimensionale domein waar zich ons meer permanente wezensdeel bevindt, het ongeziene deel van ons zelf. Er zijn echter mensen met een groter of (getraind) waarnemingsvermogen die dit wel kunnen zien. Zij zien ook dat er in de aura een heel scala aan kleuren aanwezig is, waarmee een vrij nauwkeurig beeld van iemands karakter opgebouwd kan worden.

Bron: Omni-abc http://www.nopapers.nl/wat/omni-abc/a/aura.html

© Copyright 2001 - 2020 Soulwork - All Rights Reserved