yellow line orange line red line

Astrologie

 

Astrologie definitie


astrolo'gie (de (v))
leer van de invloed van de stand van de hemellichamen op de eigenschappen en het lot van de mens en op de gebeurtenissen op aarde.

Bron: Kramers Handwoordenboek Nederlands 

 

Astrologie volgens Encarta


Astrologie of sterrenwichelarij, de leer waarvan de aanhangers beweren dat er verband bestaat tussen de stand van de hemellichamen en de gebeurtenissen op aarde. Uit de stand van de sterrenhemel en van de planeten (waartoe ook zon en maan worden gerekend) op het ogenblik van iemands geboorte meent de astroloog diens karakter te kunnen afleiden en voorspellingen omtrent de toekomst te kunnen doen. Hij noemt dit het trekken van de horoscoop van de persoon. Onpartijdig, kritisch onderzoek laat zien dat de voorspellende waarde van de astrologie niet uitkomt boven die van het toeval.

Bron: Encarta Encyclopedie 

 

Beginselen der Astrologie

Ir. C.J. Snijders


De astrologie zoekt het verband tussen de verschijnselen in de kosmos, op de aarde als deel van die kosmos en in de mens als deel van die aarde. Zij grondt haar beschouwingen op de alomvattende wetmatigheid in de kosmos, die meebrengt dat elk moment de wetmatige oorzaak is van een reeks volgende momenten, zodat, indien wij die wetmatigheid ten volle kenden, we in staat zouden zijn uit de gegevens van één moment die van een reeks volgende af te leiden, m.a.w. de toekomst te voorspellen. Maar zover zijn we nog niet; met onze tegenwoordige kennis kunnen we alleen een algemeen inzicht krijgen in komende gebeurtenissen en kunnen we slechts in enkele gevallen die gebeurtenissen in details vooruitzien.

Bron: Ir. C.J. Snijders: 'Beginselen der Astrologie' http://www.nopapers.nl/wat/omni-abc/a/astrologie.html

© Copyright 2001 - 2019 Soulwork - All Rights Reserved